Tarieven

Tarief gerechtsdeuwaarders

Het tarief voor alle akten van de gerechtsdeurwaarders is wettelijk bepaald en afwijkingen zijn niet toegestaan.  Het tarief wordt geregeld door volgende wettelijke bepalingen:

 • Het K.B. van 30 november 1976 (B.S., 8 februari 1977) betreft het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken (n.v.d.r. eveneens van toepassing in fiscale en sociale zaken) en het tarief van sommige toelagen.
 • Het K.B. van 28 december 1950 (B.S., 30 december 1950) betreft het tarief voor akten in strafzaken.

 

Rechtsplegingsvergoeding vanaf 01/06/2016

  Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag
< 250,01 EUR 180,00 EUR 90,00 EUR 360,00 EUR
< 750,01 EUR 240,00 EUR 150,00 EUR 600,00 EUR
< 2500,01 EUR 480,00 EUR 240,00 EUR 1200,00 EUR
< 5000,01 EUR 780,00 EUR 450,00 EUR 1800,00 EUR
< 10000,01 EUR 1080,00 EUR 600,00 EUR 2400,00 EUR
< 20000,01 EUR 1320,00 EUR 750,00 EUR 3000,00 EUR
< 40000,01 EUR 2400,00 EUR 1200,00 EUR 4800,00 EUR
< 60000,01 EUR 3000,00 EUR 1200,00 EUR 6000,00 EUR
< 100000,01 EUR 3600,00 EUR 1200,00 EUR 7200,00 EUR
< 250000,01 EUR 6000,00 EUR 1200,00 EUR 12000,00 EUR
< 500000,01 EUR 8400,00 EUR 1200,00 EUR 16800,00 EUR
< 1000000,01 EUR 12000,00 EUR 1200,00 EUR 24000,00 EUR
> 1000000,01 EUR 18000,00 EUR 1200,00 EUR 36000,00 EUR
Niet in geld waardeerbaar 1440,00 EUR 90,00 EUR 12000,00 EUR
Alimentatievergoeding Bedrag vordering = bedrag van een annuïteit

Voorzitter arbeidsrechtbank (*)

< 2500,01 EUR 43,75 EUR 31,75 EUR 55,75 EUR
> 2500,00 EUR 87,43 EUR 69,43 EUR 105,43 EUR  
niet in geld waardeerbaar > 43,75 EUR 31,75 EUR 55,75 EUR

Arbeidsrechtbank (*)

< 250,00 EUR 43,75 EUR 31,75 EUR 55,75 EUR
< 620,00 EUR 87,43 EUR 69,43 EUR 105,43 EUR
< 2500,01 EUR 131,18 EUR 107,18 EUR 155,18 EUR
> 2500,00 EUR 262,37 EUR 226,37 EUR 298,37 EUR
niet in geld waardeerbaar > 131,18 EUR 107,18 EUR 155,18 EUR

Arbeidshof (*)

< 250,00 EUR 58,33 EUR 46,33 EUR 70,33 EUR
< 620,00 EUR 116,60 EUR 98,60 EUR 134,60 EUR
> 2500,01 EUR 174,94 EUR 144,94 EUR 192,94 EUR
> 2500,00 EUR 349,90 EUR 301,80 EUR 397,80 EUR
niet in geld wardeerbaar > 174,94 EUR 144,94 EUR 192,94 EUR
Art.I : zaak niet op rol (ok bij hoger beroep) RPV  = 0
Art.I : reeds op rol + volledige betaling RPV  = 1/4 
Basisbedrag & max. 1200,00 EUR
RPV = ook van toepassing in strafzaken

(*) Alleen voor procedures overeenkomstig art. 579 en 1017, 2 Ger. W.

Download de Rechtsplegingsvergoeding vanaf 01/03/2011 (pdf)

Opmerkingen

Betaling na dagvaarding

 • volledige betaling VOOR rolstelling : GEEN RPV
 • volledige betaling NA rolstelling : RPV 1/4 BASIS (max. 1000,00 EUR)

RPV door rechtbank toe te kennen in vonnis:

 • afwijking basis enkel " met bijzonder redenen omklede beslissing "
 • summiere rechtspleging = minimum
 • uitspraak bij verstek = RPV minimum
 • onderhoudsgeld = berekening RPV bedrag op jaarbasis
 • meerdere verweerders = maximum het dubbel van het maximum
 • ook van toepassing in strafzaken
  • enkel in relatie burgerlijke partij en beklaagde ( niet t.o.v. O.M. )
  • vrijspraak : B.P. moet RPV betalen bij rechtstreekse dagvaarding
  • Hof van Assisen : indien B.P. in ongelijk gesteld = géén RPV

Gerechtelijke intresten

 • Vanaf 1 juli 1970 : 6,50 %
 • Vanaf 1 november 1974 : 8,00 %
 • Vanaf 1 augustus 1981 : 12,00 %
 • Vanaf 1 augustus 1985 : 10,00 %
 • Vanaf 1 augustus 1986 : 8,00 %
 • Vanaf 1 september 1996 : 7,00 %
 • Vanaf 1 januari 2007 : 6,00 %
 • Vanaf 1 januari 2008 : 7,00 %
 • Vanaf 1 januari 2009 : 5,50 %
 • Vanaf 1 januari 2010 : 3,25 %
 • Vanaf 1 januari 2011 : 3,75 %
 • Vanaf 1 januari 2012 : 4,25%
 • Vanaf 1 januari 2013 : 2,75%
 • Vanaf 1 januari 2015 : 2,75%
 • Vanaf 1 januari 2016 : 2,25%
 • Vanaf 1 januari 2017 : 2,00%
 • Vanaf 1 januari 2020 : 1,75%