Introductie tot de veiling

Voor diegenen die nog nooit een veiling hebben meegemaakt volgen hier enkele nuttige tips en opmerkingen.   (Het betreft hier specifiek de veilingen van inbeslaggenomen roerende goederen in de veilingszaal te Halen, Staatsbaan 58.)

Contante betaling

De toegewezen goederen dienen onmiddellijk kontant betaald te worden.  Indien men geïnteresseerd is in een eventuele aankoop van bepaalde goederen dient men zich hieropte voorzien en voldoende cash geld mee te brengen naar de veiling.

Identificatie koper

De koper dient zich te identificeren en dient dus in het bezit te zijn van identiteitspapieren.  Indien aangekocht wordt voor een vennootschap, dient zulks medegedeeld te worden aan de “geldophalers” en dient men eveneens in het bezit te zijn van de coördinaten van deze vennootschap.  Het is aangewezen om bij de eerste aankoop een papiertje af te geven met opgave van de gegevens van de koper.

BTW-statuus

Wettelijk is bepaald of op een bepaalde verkoop al-dan-niet BTW verschuldigd is.

Zulks heeft géén enkele invloed op het te betalen bedrag gezien de verkoopsvoorwaarden voorzien dat er géén enkele verhoging van toepassing is en de eventueel verschuldigde BTW begrepen is in de toewijzingsprijs.  De toewijzingsprijs is m.a.w. altijd het te betalen bedrag.

Voor personen die recht hebben op recuperatie van de BTW is het wel belangrijk om te weten of bepaalde goederen al-dan-niet worden verkocht onder het BTW-statuut.  Hierover kan voorafgaand aan de verkoop informatie worden ingewonnen.

Voor de recuperatie van de BTW is uiteraard een aankoopbewijs (uittreksel PV verkoop vereist) en dient gehandeld te worden zoals hieronder omschreven onder het item AANKOOPBEWIJS.

Aankoopbewijs (tegen betaling)

Een aankoopbewijs kan nuttig zijn als eventueel eigendomsbewijs en is zelfs absoluut vereist voor een eventuele recuperatie van BTW (ingeval de verkoop gebeurde onder BTW-statuut). Diegene die een aankoopbewijs wenst dient zulks mede te delen aan de geldophalers (best bij de eerste aankoop) en dient zich onmiddellijk na de verkoop aan te melden bij de instrumenterende gerechtsdeurwaarder.