Tarieven

Tarief gerechtsdeuwaarders

Het tarief voor alle akten van de gerechtsdeurwaarders is wettelijk bepaald en afwijkingen zijn niet toegestaan.  Het tarief wordt geregeld door volgende wettelijke bepalingen:

 • Het K.B. van 30 november 1976 (B.S., 8 februari 1977) betreft het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken (n.v.d.r. eveneens van toepassing in fiscale en sociale zaken) en het tarief van sommige toelagen.
 • Het K.B. van 28 december 1950 (B.S., 30 december 1950) betreft het tarief voor akten in strafzaken.

 

Rechtsplegingsvergoeding vanaf 01/04/2022

  Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag
< 250,01 EUR 210,00 EUR 105,00 EUR 420,00 EUR
< 750,01 EUR 280,00 EUR 175,00 EUR 700,00 EUR
< 2500,01 EUR 560,00 EUR 280,00 EUR 1400,00 EUR
< 5000,01 EUR 910,00 EUR 525,00 EUR 2100,00 EUR
< 10000,01 EUR 1260,00 EUR 700,00 EUR 2800,00 EUR
< 20000,01 EUR 1540,00 EUR 875,00 EUR 3500,00 EUR
< 40000,01 EUR 2800,00 EUR 1400,00 EUR 5600,00 EUR
< 60000,01 EUR 3500,00 EUR 1400,00 EUR 7000,00 EUR
< 100000,01 EUR 4200,00 EUR 1400,00 EUR 8400,00 EUR
< 250000,01 EUR 7000,00 EUR 1400,00 EUR 14000,00 EUR
< 500000,01 EUR 9800,00 EUR 1400,00 EUR 19600,00 EUR
< 1000000,01 EUR 14000,00 EUR 1400,00 EUR 28000,00 EUR
> 1000000,01 EUR 21000,00 EUR 1400,00 EUR 42000,00 EUR
Niet in geld waardeerbaar 1680,00 EUR 105,00 EUR 14000,00 EUR
Alimentatievergoeding Bedrag vordering = bedrag van een annuïteit

Voorzitter arbeidsrechtbank (*)

< 2500,01 EUR 51,04 EUR 37,04 EUR 65,04 EUR
> 2500,00 EUR 102,00 EUR 81,00 EUR 123,00 EUR  
niet in geld waardeerbaar > 51,04 EUR 37,04 EUR 65,04 EUR

Arbeidsrechtbank (*)

< 250,00 EUR 51,04 EUR 37,04 EUR 65,04 EUR
< 620,00 EUR 102,00 EUR 81,00 EUR 123,00 EUR
< 2500,01 EUR 153,05 EUR 125,05 EUR 181,05 EUR
> 2500,00 EUR 306,10 EUR 264,10 EUR 348,10 EUR
niet in geld waardeerbaar > 153,05 EUR 125,05 EUR 181,05 EUR

Arbeidshof (*)

< 250,00 EUR 68,05 EUR 54,05 EUR 82,05 EUR
< 620,00 EUR 136,04 EUR 115,04 EUR 157,04 EUR
> 2500,01 EUR 204,09 EUR 169,09 EUR 225,09 EUR
> 2500,00 EUR 408,10 EUR 352,10 EUR 464,10 EUR
niet in geld waardeerbaar > 204,09 EUR 169,09 EUR 225,09 EUR
Art.I : zaak niet op rol (ok bij hoger beroep) RPV  = 0
Art.I : reeds op rol + volledige betaling RPV  = 1/4 
Basisbedrag & max. 1400,00 EUR
RPV = ook van toepassing in strafzaken

(*) Alleen voor procedures overeenkomstig art. 579 en 1017, 2 Ger. W.

Download de Rechtsplegingsvergoeding vanaf 01/03/2011 (pdf)

Opmerkingen

Betaling na dagvaarding

 • volledige betaling VOOR rolstelling : GEEN RPV
 • volledige betaling NA rolstelling : RPV 1/4 BASIS (max. 1400,00 EUR)

RPV door rechtbank toe te kennen in vonnis:

 • afwijking basis enkel " met bijzonder redenen omklede beslissing "
 • summiere rechtspleging = minimum
 • uitspraak bij verstek = RPV minimum
 • onderhoudsgeld = berekening RPV bedrag op jaarbasis
 • meerdere verweerders = maximum het dubbel van het maximum
 • ook van toepassing in strafzaken
  • enkel in relatie burgerlijke partij en beklaagde ( niet t.o.v. O.M. )
  • vrijspraak : B.P. moet RPV betalen bij rechtstreekse dagvaarding
  • Hof van Assisen : indien B.P. in ongelijk gesteld = géén RPV

Gerechtelijke intresten

 • Vanaf 1 juli 1970 : 6,50 %
 • Vanaf 1 november 1974 : 8,00 %
 • Vanaf 1 augustus 1981 : 12,00 %
 • Vanaf 1 augustus 1985 : 10,00 %
 • Vanaf 1 augustus 1986 : 8,00 %
 • Vanaf 1 september 1996 : 7,00 %
 • Vanaf 1 januari 2007 : 6,00 %
 • Vanaf 1 januari 2008 : 7,00 %
 • Vanaf 1 januari 2009 : 5,50 %
 • Vanaf 1 januari 2010 : 3,25 %
 • Vanaf 1 januari 2011 : 3,75 %
 • Vanaf 1 januari 2012 : 4,25%
 • Vanaf 1 januari 2013 : 2,75%
 • Vanaf 1 januari 2015 : 2,75%
 • Vanaf 1 januari 2016 : 2,25%
 • Vanaf 1 januari 2017 : 2,00%
 • Vanaf 1 januari 2020 : 1,75%