Voorwaarden

  1. De verkoop geschiedt bij opbod aan de meestbiedende, tegen kontante betaling en zonder enige verhoging/opgeld.  Indien de verkoop gebeurt onder het BTW-stelsel is de BTW begrepen in de toewijzingsprijs.
  2. Indien het toegewezen lot niet onmiddellijk wordt betaald, zal het opnieuw worden opgeroepen, ten laste van de rouwkoper, die instaat voor het verschil in min, doch geen aanspraak kan maken op een eventueel verschil in plus.
  3. Vanaf de toewijzing is elk lot aan de hoede van de koper toevertrouwd, hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor behoud, verlies of schade die het ondergaat of veroorzaakt.
  4. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder beslist in laatste aanleg over alle betwistingen betreffende de aard van de loten, het verloop van het opbieden en de toewijzing, hij draagt géén verantwoordelijkheid voor het verschil in maat, gewicht, kwaliteit, soort, benaming en/of omvang van gelijk welk lot;